Rėmėjai
Šioje skiltyje pateikiami duomenys apie finansinę paramą,  suteiktą  kandidatei į Lietuvos Respublikos prezidentus Daliai Grybauskaitei

Fiziniai asmenys                                                          Juridiniai asmenys
- Loreta Zakarevičienė                                                 - UAB Valakupių plastinės chirurgijos
- Laimutė Jonkaitytė                                                      klinika (5000 lt.)
- Vidas Čepulis                                                             - AB Linas Agro (3000 lt.)
- Audronė Nugaraitė                                                    - UAB Verslo investicijų projektai (5000 lt.)
- Ričardas Rotomskis                                                   - UAB Nemuno Vaistinė (30000lt.)
- Liudvika Butkutė                                                       - Gintauto Plečkaičio įmonė ELEKTRA
- Feliksas Šlapelis                                                        (5000 lt.)
- Kęstutis Zaborskas                                                     - UAB Abc Švara (132,22lt)
- Vanda Gegeckienė
- Algirdas Šaumanas
- Violeta Gedminaitė
- Rymantas Juozaitis
- Gvidas Drobužas
- Ramūnas Kasinskas
- Algirdas Dulinskas
- Alvydas Limba
- Valdas Rimšelis
- Vytautas Vepštas
- Elena Kaminskaitė
- Deimintas Mažuolis
- Loreta Malinauskienė
- Dalytė Krikštolaitytė
- Vidas Semėnas
- Rajinder Kumar Chaudhary
- Vaclovas Vaitkus
- Vincentas Dienys


Iš viso: 82275,22 lt.