Apie mane

 
20 minučių su Dalia Grybauskaite
Dalia GRYBAUSKAITĖ
kandidatė į Respublikos Prezidentus


Gimė 1956 m. kovo 1 d. Vilniuje.

Mokėsi Salomėjos Nėries vidurinėje mokykloje. Būdama devyniolikos metų, pradėjo dirbti Lietuvos nacionalinėje filharmonijoje.

Po metų išvyko mokytis į Leningrado universitetą, kur studijavo politinę ekonomiją vakariniame skyriuje. Tuo pat metu dirbo kailių fabrike darbininke.

Sėkmingai baigusi studijas ir įgijusi ekonomisto ir politinės ekonomijos dėstytojo kvalifikaciją, nedelsdama grįžo į Vilnių. Keletą mėnesių dirbo Mokslų akademijos atsakingąja sekretore. Vėliau dirbo Vilniaus aukštojoje partinėje mokykloje: vadovavo Žemės ūkio kabinetui, dėstė politinę ekonomiją ir pasaulio pinigų istoriją. 1988 m. eksternu apgynė mokslinį darbą Maskvos visuomenės mokslų akademijoje. 1993 m. Lietuvos mokslo taryba pripažino šios akademijos suteiktą mokslo laipsnį, suteikdama socialinių mokslų daktaro laipsnį.

1991 m. Džordžtauno universitete, Vašingtone, baigė specialųjį studijų kursą vadovams.

1991 m. dirbo Lietuvos Respublikos Vyriausybėje programų vadove. Tais pačiais metais pradėjo dirbti Tarptautinių ekonominių santykių ministerijoje, kur vadovavo Europos departamentui.

1993 m. pradėjo eiti Užsienio reikalų ministerijos Ekonomikos departamento direktoriaus pareigas. Po metų buvo paskirta įgaliotąja ministre Lietuvos misijoje prie Europos Bendrijų.

Nuo 1996 m. vykdė įgaliotojo ministro pareigas Lietuvos Respublikos ambasadoje JAV.

Į Lietuvą grįžo 1999 m. Tais pačiais metais pradėjo dirbti Andriaus Kubiliaus vadovaujamoje Vyriausybėje finansų viceministre.

2000 m. buvo paskirta užsienio reikalų viceministre.

2001 m. tapo Algirdo Brazausko vadovaujamos Vyriausybės finansų ministre.

Nuo 2004 m. gegužės 1 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu deleguota dirbti Europos Komisijoje. Ji yra Europos Komisijos narė, atsakinga už Europos Sąjungos finansinį programavimą ir biudžetą. Po vienų metų darbo Europos Komisijoje tapo 2005 metų komisare. Šiam titului buvo nominuota už „neišsenkančias pastangas reformuoti Europos Sąjungos biudžetą, siekiant kuo didesnę jo išlaidų dalį skirti tyrimams, plėtrai ir kitoms Europos Sąjungos veikloms, galinčioms paspartinti Europos Sąjungos konkurencingumą“.

Dirbdama Europos Komisijos nare, ėmėsi įgyvendinti vieną iš ambicingiausių projektų Europos Sąjungos istorijoje – pradėjo Bendrijos biudžeto reformą. Šios reformos siekis – tikslingesnis, efektyvesnis ir skaidresnis lėšų panaudojimas.

Nepaisant sėkmingos ir užtikrintos karjeros Briuselyje, 2009 m. vasario 26 d. paskelbė esanti pasirengusi dalyvauti Respublikos Prezidento rinkimuose, kad padėtų šaliai šiuo sunkmečio laikotarpiu, jei Lietuvos žmonės nuspręs, kad ji reikalinga čia.

Moka keturias užsienio kalbas – anglų, rusų, lenkų ir prancūzų.

Laisvalaikiu keliauja, daug skaito, sportuoja, mėgsta klasikinę muziką.